SKLÁRSKY DIZAJNÉR A UMELEC

Jaroslav Taraba

( 18. január 1932, Leopoldov – † 30. apríl 2020, Lednické Rovne)

BIOGRAFIABIOGRAFIA

Profil

Jaroslav Taraba sa narodil 18. januára 1932 v Leopoldove. Jeho umelecký talent a láska ku sklu sa veľmi rýchlo pretavili do okamžitých úspechov na mnohých významných výstavách doma aj v zahraničí. Vďaka svojej usilovnosti a zmyslu pre funkčnosť a detail sa vypracoval na jednu z dvoch rozhodujúcich osobností sklárskeho dizajnu 20. storočia na Slovensku. Svojou prácou navždy ovplyvnil dizajn úžitkového skla nielen v jeho domovskej sklárni v Lednických Rovniach ale aj na celom Slovensku. Jaroslav Taraba najprv pracoval pod vedením Karola Hološka ako kreslič a neskôr asistent. V roku 1972 prevzal po Karolovi Hološkovi vedenie výtvarno-technického oddelenia v sklárni Lednické Rovne do svojich rúk. Od tohto momentu formoval podobu skla, ktoré opúšťalo linku jeho domovskej sklárne Rona a.s. v Lednických Rovniach. Na pozícii hlavného výtvarníka pôsobil až do roku 1992 kedy po dlhých a intenzívnych rokoch práce odišiel na zaslúžený odpočinok. Ale ani tu sa jeho tvorivý duch nezastavil a tvoril naďalej. Okrem sklárskej tvorby sa venoval aj  klasickej maľbe, portrétom, rezbárstvu, plastikám a v neposlednom rade hlavne rodine. Za svoj život vytvoril desiatky úspešných dizajnov nápojového a stolového skla, ktoré sa po celom svete používajú dodnes.

Rozhovor

Dôležité momenty

1948 – začal pracovať v n. p. Spojené sklárne Lednické Rovne ako kreslič.

1957 – sa stal asistentom Karola Hološka

1956 – 1959  – absolvoval súkromné štúdium kresby a maľby v Prahe.

1960 – 1965 – vyššia priemyselná škola sklárska v Lednických Rovniach.

1960 – od tohto roku pracoval ako samostatný výtvarník.

1972 – 1992 – pracoval ako vedúci výtvarník výtvarno-technického oddelenia .

Významné ocenenia

Medzinárodná výstava skla, Hlavná cena, 1975 + 1979, Jablonec nad Nisou

Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru, Zlatá medaila, 1975 - 1989, Brno

Cena ministra kultúry SR v rámci súťaže NCD za celoživotné dielo, 2009 Bratislava

Výber z tvorby

Výroky

Scroll Up